AlgemeenRadio

Laatste kerkdienst Gereformeerde kerk Sellingen

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Sellingen gaan fuseren. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sellingen hebben besloten dat de fusie voor het eind van 2021 plaatsvindt.

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Sellingen zullen worden gehouden in de voormalig hervormde kerk aan de Torenstraat. De gereformeerde kerk, De Hoeksteen aan de Dorpsstraat, wordt zo spoedig mogelijk na de fusiedatum verkocht. De vrijgekomen gelden worden – na aftrek van de tijdelijke instandhouding van het gebouw van de gereformeerde kerk – gebruikt voor investeringen en/of opbouw van de nieuw te vormen Protestantse Gemeente.

Op zondag 12 december 2021 vindt in De Hoeksteen de ‘dienst van afscheid’ plaats, onder leiding van ds. G. van Helden uit Buitenpost. De kerkgangers zitten aan tafel en er wordt koffie en thee geschonken. Het thema van de dienst is ‘Herinneren en verwachten‘. Deze kunt u live volgen via het Youtube kanaal van Kerk Sellingen, of via de kanalen van RTV Sellingen.

De eerste dienst van de Protestantse Gemeente vindt op zondag 19 december 2021 plaats. Ze starten vanaf de Geref. kerk in aan de Dorpstraat te Sellingen en lopen tijdens de dienst naar Herv. kerk aan de Torenstraat. Hier gaan ze verder als Protestantse gemeente.

De diensten kunt u via de onderstaande link bekijken:

12 December – Geref. Kerk Sellingen

12 December – Herv. Kerk Sellingen

19 December – Herv. en Geref. als Protestante gemeente

De live diensten zijn ook live te volgen via Radio Sellingen